Deivido ir Neringos vestuviniai žiedai

Vestuviniai žiedai su deivės Laimos simboliu.

Ši mitinė būtybė lemia žmogaus gyvenimą jam gimstant. Todėl ji esanti ir gimdyvių globėja. Sakmėse Laima prie kūdikio lopšio verpia likimo siūlą; jos ištarmę skelbia gegutė, antelė, gulbė. Su apeigomis Laimos palankumui įgyti galima sieti neolito gyvenvietėse randamus antelės formos medinius kaušelius. Jos kultui priskirtini taip pat gintariniai verpstukai, kuriais būdavo „suverpiamas“ likimo siūlas, buriant gimusio kūdikio gyvenimą. Deivės simbolis – prieverpstė.